Všechnopárty 29. 6. 2010

Hosté: Miroslav Vojtěchovský, Veronika Bromová, Robert Vano

Tentokrát na téma „Čeští fotografové“. Pozvání přijali Miroslav Vojtěchovský, Veronika Bromová a Robert Vano.

Všechnopárty 29. 6. 2010