Všechnopárty 10. 8. 2010

Hosté: Zdeněk Troška, Luděk Sobota, Zdeněk Izer

Humor je nejlepší náplast na rány života. Jaký je však život těch, kteří si humor vybrali jakou svou profesi, přišli vyprávět Zdeněk Troška, Luděk Sobota a Zdeněk Izer.

Všechnopárty 10. 8. 2010