Všechnopárty 24. 8. 2010

Hosté: Miroslav Etzler, Filip Tomsa, Zuzana Slováčková

Tentokrát byli hosty Karla Šípa ve Všechnopárty „Milovníci adrenalinu“. Pozvání přijala dobrodružka Zuzana Slováčková a herci Miroslav Etzler s Filipem Tomsou.

Všechnopárty 24. 8. 2010