Všechnopárty 3. 9. 2010

Hosté: Jiří Langmajer, Marek Daniel, Jan Přeučil

Herectví je pro mnohé snem, posláním, životní láskou nebo koníčkem. O své zkušenosti s tímto uměleckým oborem se podělili hosté v dílu „Herecké generace“. Těšit se můžete na Jiřího Langmajera, Marka Daniela a Jana Přeučila.

Všechnopárty 3. 9. 2010