Všechnopárty 8. 10. 2010

Hosté: Yvetta Simonová, Jitka Zelenková, Heidi Janků

Tentokrát se v díle s názvem „Nestárnoucí hlasy“ sešly tři zpěvačky, Yvetta Simonová, Jitka Zelenková a Heidi Janků.

Všechnopárty 8. 10. 2010