Všechnopárty 15. 10. 2010

Hosté: Jan Měšťák, Vladimír Hirka, Eva Štědrá

Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme být mladý. O tom byl další díl s názvem „Elixír 21. století“. Pozvání přijal plastických chirurg Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc., dietolog Vladimír Hirka a kosmetička Eva Štědrá.

Všechnopárty 15. 10. 2010