Všechnopárty 22. 10. 2010

Hosté: Ladislav Špaček, Vladimír Smejkal, Petr Čadek

„Etiketa“ je název dalšího dílu. Co člověk potřebuje, aby ve společnosti obstál, navázal kontakty a zpříjemnil život sobě i okolí, nám prozradili tři hosté. Těšit se můžete na odborníka Ladislava Špačka, člena Legislativní rady vlády prof. Vladimíra Smejkala a tanečníka Petra Čadka.

Všechnopárty 22. 10. 2010