Všechnopárty 29. 10. 2010

Hosté: Václav Cílek, Vladimír Cajz, Jiří Beran

O tom, jak se nám příroda brání, byl další díl s názvem „Novodobé katastrofy“. Pozvání přijal přední český klimatolog RNDr. Václav Cílek, geolog RNDr. Vladimír Cajz a vedoucí lékař centra očkování a cestovní medicíny prof. MUDr. Jiří Beran.

Všechnopárty 29. 10. 2010