Všechnopárty 12. 11. 2010

Hosté: Tomáš Beroun, Jana Vašáková–Hanušová, Michal Pavlata

Tentokrát zaměřeno na divadelní pedagogy. Do dílu stejného názvu pozvání přijali Tomáš Beroun, Jana Vašáková–Hanušová a Michal Pavlata.

Všechnopárty 12. 11. 2010