Všechnopárty 28. 1. 2011

Hosté: Ivo Niederle, Ludmila Molínová, Jan Kuželka

Tento díl nesl název „Mistři malých rolí“. O svých hereckých zkušenostech nám přišel popovídat známý herec vedlejších rolí Ivo Niederle, herečka Ludmila Molínová a jeden z nejobsazovanějších českých herců malých rolí Jan Kuželka.

Všechnopárty 28. 1. 2011