Všechnopárty 4. 2. 2011

Hosté: Peter Nagy, Peter Cmorik, Nela Pocisková

Prostřednictvím tohoto dílu, který nesl název „Slovenské hvězdy“, by vás Karel Šíp rád provedl slovenskou hudební scénou. Pozvání přijal zpěvák, skladatel, textař a také fotograf Peter Nagy, novopečený Zlatý Slávik Peter Cmorik a mladičká zpěvačka a herečka Nela Pocisková.

Všechnopárty 4. 2. 2011