Všechnopárty 1. 4. 2011

Hosté: Petr Brukner, Josef Dvořák, Jiří Mádl

O cestě za svým krásným povoláním přišli vyprávět „Herci bez výučního listu“. Jsou jimi herec a principál Josef Dvořák, herec a člen divadla Járy Cimrmana Petr Brukner a herec a student UJAK Jiří Mádl.

Všechnopárty 1. 4. 2011