Všechnopárty 1. 7. 2011

Hosté: Miroslava Němcová, Ivo Kaderka, Jiří Šolc

Tentokrát k nám zavítají tři „Předsedové“. Prvním z nich je žena, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, druhým je předseda Českého tenisového svazu Ing. Ivo Kaderka, CSc., a do třetice předseda Českého svazu mužů a náměstek primátorky Liberce Bc. Jiří Šolc.

Všechnopárty 1. 7. 2011