Všechnopárty 8. 7. 2011

Hosté: Milena Vostřáková, Kamila Moučková, Alexandr Hemala

Televize je fenomén se zajímavou historií. Zavzpomínáme na její nelehké začátky s bývalými hlasateli Milenou Vostřákovou, Kamilou Moučkovou a Alexandrem Hemalou v díle s názvem „Televizní průkopníci“.

Všechnopárty 8. 7. 2011