Všechnopárty 19. 8. 2011

Hosté: Igor Chaun, Filip Remunda, Vít Klusák, Vratislav Ebr

Humor je nejvznešenější formou lidských citů. Slavný citát a tak trochu dnešní téma. Těšte se na režiséry Igora Chauna, Filipa Remundu, Víta Klusáka a nakladatele Vratislava Ebra v dílu s názvem „Recesisté“.

Všechnopárty 19. 8. 2011