Všechnopárty 2. 9. 2011

Hosté: Jan Cimický, Jan Pirk, Ilja Kotík

Zábavná talk show Karla Šípa, tentokrát na téma Lékaři - spolužáci. Říká se, že nejlepší lékaři jsou Dr. Střídmý, Dr. Klidný a Dr. Veselý. My jsme pozvali MUDr. Jana Cimického, CSc., prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., MUDr. Ilju Kotíka a díl jsme nazvali „Lékaři – spolužáci“.

Všechnopárty 2. 9. 2011