Všechnopárty 21. 10. 2011

Hosté: Mgr. Tomáš Chalupa, Josef Klír, Petra Řehořková

„O životním stylu“ si bude dnes Karel Šíp povídat se třemi známými osobnostmi. Jsou jimi ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa, jeden z nejznámějších českých návrhářů Josef Klír a majitelka estetického a laserového centra Petra Řehořková.

Všechnopárty 21. 10. 2011