Všechnopárty 6. 1. 2012

Hosté: Petra Procházková, Hana Scharffová, Nora Fridrichová

Nejen o svém povolání vám dnes budou vyprávět „České novinářky“. Na divadelním jevišti uvidíte humanitární pracovnici a novinářku Petru Procházkovou, redaktorku a reportérku zahraničního zpravodajství Hanu Scharffovou a reportérku a moderátorku publicistického pořadu 168 hodin Noru Fridrichovou.

Všechnopárty 6. 1. 2012