Všechnopárty 3. 2. 2012

Hosté: Petr Malásek, Natálie Kocábová, Felix Slováček ml.

O svých „Muzikantských genech“ nám dnes bude vyprávět klavírista a skladatel Petr Malásek, zpěvačka a spisovatelka Natálie Kocábová a klarinetista, kytarista, skladatel a zpěvák Felix Slováček ml.

Všechnopárty 3. 2. 2012