Všechnopárty 16. 3. 2012

Hosté: Jiří Svoboda, Vítězslav Kremlík, Alexander Tomský

Tentokrát na aktuální téma: O čem se mluví… Vyprávět opět přišli tři hosté. Prvním z hostů je matematik a historický klimatolog Jiří Svoboda, dalším překladatel a klimaskeptik Vítězslav Kremlík a třetím je politolog a nakladatel Alexander Tomský.

Všechnopárty 16. 3. 2012