Všechnopárty 7. 9. 2012

Hosté: Miroslav Pelta, Michael Rittstein, Eva Janoušková

Dnes uvidíte u Karla Šípa předsedu Fotbalové asociace České republiky Miroslava Peltu, akademického malíře doc. Michaela Rittsteina a módní návrhářku Evu Janouškovou.

Všechnopárty 7. 9. 2012