Všechnopárty 28. 9. 2012

Hosté: Jiří Helekal, Miroslav Ševčík, Nela Boudová

Na divadelním jevišti se dnes sejdou tyto osobnosti: Zpěvák Jiří Helekal, ekonom Doc. Ing. Miroslav Ševčík a herečka Nela Boudová.

Všechnopárty 28. 9. 2012