Všechnopárty 4. 1. 2013

Hosté: Yvetta Simonová, Jitka Zelenková, Heidi Janků

Tentokrát se v díle s názvem „Nestárnoucí hlasy“ sejdou tři zpěvačky: Yvetta Simonová, Jitka Zelenková a Heidi Janků.

Všechnopárty 4. 1. 2013