Všechnopárty 15. 2. 2013

Hosté: Dagmar Pecková, Ladislav Frej, Karol Polák

Na divadelním jevišti se dnes sejdou tito hosté: operní pěvkyně Dagmar Pecková, herec Ladislav Frej a bývalý sportovní komentátor, dnes moderátor, Karol Polák.

Všechnopárty 15. 2. 2013