Všechnopárty 8. 3. 2013

Hosté: Jaromír Nosek, Filip Ospalý, Jana Šrámková

Dnes večer vás přijde pobavit herec Jaromír Nosek, úspěšný český triatlonista Filip Ospalý a mladá spisovatelka, držitelka Ceny Jiřího Ortena Jana Šrámková.

Všechnopárty 8. 3. 2013