Všechnopárty 3. 5. 2013

Hosté: Martin Huba, Zuzana Hejnová, Roman Vaněk

Tentokrát bychom vás Karel Šíp rád pozval do společnosti slovenského herce a režiséra Martina Huby, atletky Zuzany Hejnové a kuchaře Romana Vaňka.

Všechnopárty 3. 5. 2013