Všechnopárty 20. 12. 2013

Hosté: Anna Stropnická, Ondřej Synek, Halina Pawlowská

Do dnešního dílu přijala pozvání herečka Anna Stropnická, veslař Ondřej Synek a spisovatelka a scenáristka Halina Pawlowská.

Všechnopárty 20. 12. 2013