Všechnopárty 11. 4. 2014

Hosté: Alfréd Strejček, Zdeněk Merta, Pavel Pavel

Do dnešního dílu pozvání přijal herec a recitátor Alfréd Strejček, skladatel a klavírista Zdeněk Merta a experimentální archeolog Ing. Pavel Pavel.

Všechnopárty 11. 4. 2014