Všechnopárty 18. 4. 2014

Hosté: Bob Klepl, Vladivojna La Chia, Tomáš Hudeček

Tentokrát se na divadelním jevišti potkají herec Bob Klepl, zpěvačka a výtvarnice Vladivojna La Chia a pražský primátor RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Všechnopárty 18. 4. 2014