Všechnopárty 9. 5. 2014

Hosté: Lenka Krobotová, Bára Basiková, Petr Jirmus

Karel Šíp vás pozve do společnosti herečky Ivany Andrlové, tanečnice a zpěvačky Zuzany Offenbartl Dovalové a galeristy PhDr. Martina Kodla.

Všechnopárty 9. 5. 2014