Všechnopárty 23. 5. 2014

Hosté: Bohdan Pomahač, Simona Postlerová, Pavel Strouhal

Prima večer můžete strávit ve společnosti celosvětově uznávaného plastického chirurga Dr. Bohdana Pomahače, herečky Simony Postlerové a choreografa Pavla Strouhala.

Všechnopárty 23. 5. 2014