Všechnopárty 5. 12. 2014

Hosté: Marika Procházková, Petr Wajsar, Leopold König

V dnešním díle by vás Karel Šíp rád pozval do společnosti herečky Mariky Procházkové, muzikanta a skladatele Petra Wajsara a vynikajícího cyklisty Leopolda Königa.

Všechnopárty 5. 12. 2014