Všechnopárty 9. 1. 2015

Hosté: Ondřej Sokol, Elis, Michal Švanda

Pozvání přijali herec a režisér Ondřej Sokol, zpěvačka Elis a sluneční fyzik Mgr. Michal Švanda, Ph.D.

Všechnopárty 9. 1. 2015