Všechnopárty 20. 2. 2015

Hosté: Kryštof Hádek, Igor Bukovský, Roman Snášil

Do dnešního dílu přijal pozvání herec Kryštof Hádek, MUDr. Igor Bukovský a vodní pólista Roman Snášil.

Všechnopárty 20. 2. 2015