Všechnopárty 27. 2. 2015

Hosté: Bára Seidlová, Matěj Ruppert, Kurt Gebauer

Pozvání přijali herečka Bára Seidlová, zpěvák Matěj Ruppert a akademický sochař Kurt Gebauer.

Všechnopárty 27. 2. 2015