Všechnopárty 13. 3. 2015

Hosté: Pavel Kříž, Irena Pavlásková, Martin Rajniš

Pozvání dnes přijali herec Pavel Kříž, režisérka Irena Pavlásková a prof. arch. Martin Rajniš.

Všechnopárty 13. 3. 2015

Kvalitní fóliovníky