Všechnopárty 19. 6. 2015

Hosté: Igor Chmela, Petra Doležalová, Jaroslav Sapík

Pozvání do pražského divadla Semafor dnes přijali divadelní a filmový herec Igor Chmela, fotografka Petra Doležalová a šéfkuchař Jaroslav Sapík.

Všechnopárty 19. 6. 2015