Všechnopárty 18. 9. 2015

Hosté: Felix Slováček, Václav Jiráček, Petra Šestáková

V dnešním díle přivítáme Felixe Slováčka, herce Václava Jiráčka a stylistku Petru Šestákovou.

Všechnopárty 18. 9. 2015