Všechnopárty 6. 5. 2016

Hosté: Jan Čenský, Martina Ptáčková, Tiny Beat

Dnešními hosty boudou herec Jan Čenský, kickboxerka Martina Ptáčková a beatboxer Tiny Beat.

Všechnopárty 6. 5. 2016