Všechnopárty 27. 5. 2016

Hosté: Anna Fialová, Alex Kratěna, Jakub Čech

Dnešními hosty budou herečka Anna Fialová, barman Alex Kratěna a patnáctiletý kritik politiky Jakub Čech.

Všechnopárty 27. 5. 2016