Všechnopárty 7. 10. 2016

Hosté: Libor Pešek, Anežka Drahotová, Jan Novotný

Dnešními hosty budou dirigent Libor Pešek, atletka a cyklistka Anežka Drahotová a herec Jan Novotný.

Všechnopárty 7. 10. 2016