Všechnopárty 21. 10. 2016

Hosté: Ondřej Hejma, Vlastina Svátková, Václav Milík

Dnešními hosty budou zpěvák Ondřej Hejma, herečka Vlastina Svátková a plochodrážník Václav Milík.

Všechnopárty 21. 10. 2016

Vánoční osvětlení, světelné řetězy