Všechnopárty 18. 11. 2016

Hosté: Michal Dlouhý, Adéla Hanzlíčková, Martin Franc

Dnešními hosty budou herec Michal Dlouhý, zápasnice Adéla Hanzlíčková a historik, který se věnuje dějinám stravování a životního stylu, doc. PhDr. Martin Franc Ph.D.

Všechnopárty 18. 11. 2016