Všechnopárty 2. 12. 2016

Hosté: Tomáš Klus, Petra Tenorová, Erik Best

Dnešními hosty budou zpěvák Tomáš Klus, herečka Petra Tenorová a novinář a vydavatel Erik Best.

Všechnopárty 2. 12. 2016