Všechnopárty 9. 12. 2016

Hosté: David Novotný, En.dru, Jarmila Klímová

Dnešními hosty budou herec David Novotný, beatboxer En.dru a psychosomatička MUDr. Jarmila Klímová.

Všechnopárty 9. 12. 2016

Fóliovníky