Všechnopárty 16. 12. 2016

Hosté: Jaroslav Plesl, Jiří Stivín, Štěpán Mareš

Dnešními hosty budou herec Jaroslav Plesl, jazzman Jiří Stivín a kreslíř Štěpán Mareš.

Všechnopárty 16. 12. 2016

Fóliovníky