Všechnopárty 6. 1. 2017

Hosté: Karel Nešpor, Eva Urbanová, Daniel Bambas

Dnešními hosty budou psychiatr Karel Nešpor, operní pěvkyně Eva Urbanová a herec Daniel Bambas.

Všechnopárty 6. 1. 2017

Fóliovníky