Všechnopárty 20. 1. 2017

Hosté: Yvetta Simonová, Marek Vašut, Pavel Chrz

Dnešními hosty budou zpěvačka Yvetta Simonová, herec Marek Vašut a prezident České stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz.

Všechnopárty 20. 1. 2017