Všechnopárty 3. 2. 2017

Hosté: Hana Zagorová, Adam Ondra, Petr Horálek

Dnešními hosty budou zpěvačka Hana Zagorová, sportovní lezec Adam Ondra a astronom a fotograf Petr Horálek.

Všechnopárty 3. 2. 2017