Všechnopárty 24. 2. 2017

Hosté: Ivo Šmoldas, Kateřina Englichová, Filip Mrůzek

Dnešními hosty budou Ivo Šmoldas, harfenistka Kateřina Englichová a golfista Filip Mrůzek.

Všechnopárty 24. 2. 2017